Autisme

Autisme is ingewikkeld en is niet in een paar zinnen uit te leggen. Kort gezegd kun je stellen dat wanneer je autisme hebt, je brein informatie op een andere manier verwerkt dan dat het brein dat doet van mensen zonder autisme. Autisme is dus geen ziekte, je kunt het ook niet op latere leeftijd krijgen, je bent ermee geboren. Mensen met autisme ervaren vaak moeilijkheden bij onder andere het leggen van contact, het reguleren van prikkels en emoties, het omgaan met veranderingen, het vasthouden van een dagelijkse structuur en/of het creeëren van overzicht.

Deze beperkingen van iemand met autisme zorgen ervoor dat zij in de dagelijkse praktijk tegen problemen aanlopen. Het lukt hen vaak niet om mee te komen in de maatschappij; de wereld is nu eenmaal ingericht op mensen met een brein zonder autisme. En dat vraagt een groot aanpassingsvermogen van mensen met autisme. En juist dat aanpassen kan heel moeilijk zijn en veroorzaakt veel stress. De stress veroorzaakt dan juist vaak weer gedragsproblemen, een burn-out of maakt dat mensen zich terugtrekken en nauwelijks nog contact maken.

Mensen met autisme die een gemiddelde of bovengemiddelde intelligentie hebben, hebben het vaak extra moeilijk. Dit zijn vaak de mensen die verbaal sterk zijn en waaraan je op het eerste gezicht niets merkt. Maar ook deze mensen zijn de hele dag aan het compenseren en aanpassen en moeten hard werken om bijvoorbeeld op het werk of op school "niet op te vallen". Zij zullen altijd hun best doen om te voldoen aan de eisen die de maatschappij aan hen stelt. Dit vraagt enorm veel energie met vaak een burn-out als gevolg. Zij worden vaak niet goed begrepen en overvraagd door hun omgeving , omdat ze te hoog ingeschat worden. Vaak vallen ze definitief uit met werk en school en komen ze in een sociaal isolement terecht.

Voor deze groep mensen staat Zorgboerderij De Marke graag klaar. Wij zijn gespecialiseerd in autisme en herkennen veel signalen die soms door de cliënten onbewust worden afgegeven. Samen gaan we kijken welke activiteiten er haalbaar zijn en waarin u of jij je nog wilt ontwikkelen, want ontwikkelen en groei doormaken, dat doen we ons leven lang!