Dagbesteding voor (hoog- of meer)begaafde schooluitvallers

"Hoogbegaafd? Dan heb je het toch lekker makkelijk op school?"

Nou... Nee dus. Lang niet altijd.

Gelukkig zijn er echt wel hoog- of meerbegaafde kinderen die op een normale school prima mee kunnen komen, maar dat geldt helaas niet voor iedereen.
In veel gevallen loopt een kind dat cognitief verder is dan zijn of haar leeftijdsgenoten op een gegeven moment tegen problemen en uitdagingen aan. Dat kan te maken hebben met verveling (lesstof sluit niet aan bij niveau), begrip (klasgenoten of onderwijzer weten vaak niet goed om te gaan met "anders-denkenden"), het kan een sociale oorzaak hebben (ontwikkelingsleeftijd en kalenderleeftijd verschillen vaak van elkaar) of een combinatie van deze factoren. En dan hebben we het nog niet eens gehad over bijkomende moeilijkheden als autisme, angststoornissen en overprikkeling.

Natuurlijk begint bijna ieder kind op een gewone basisschool. Als het daar niet blijkt te werken wordt er vaak gekozen voor een volgende school. En voor je het weet zijn er zo veel veranderingen geweest dat een kind niet meer weet waar het vertrouwen en zekerheid kan vinden. Tot aan het punt dat de drempel om naar school te gaan bijna onneembaar hoog wordt. In enkele (te veel...) gevallen resulteert dit in kort- of langdurig thuiszitten. Schooluitval dus.

Wat nu?

Wij hebben gemerkt dat wij deze kinderen veel te bieden hebben op onze zorgboerderij. Samen met ouders en kind spreken wij af aan welke doelen er gewerkt gaat worden. Dat kunnen (in de ogen van anderen) heel kleine, eenvoudige doelen zijn als ontspannen, beleefd zijn of een kwartiertje huiswerk maken. Maar het kan ook zijn dat we gaan werken aan dagstructuur, voorbereiding op een andere school, sociale vaardigheden of het bijspijkeren van een bepaald schoolvak. Alles is mogelijk, afhankelijk van de behoeftes en achtergrond van het kind.

Let wel: we kunnen succes nooit garanderen, maar zullen altijd alles doen wat in onze macht ligt om het kind te zién, om mee te bewegen met denkstappen en -wijzen en om dit alles in een zo veilig mogelijke fysieke en sociale setting te doen.

Onze expertise

Om een dergelijk complex traject te kunnen begeleiden is een flink stuk kennis en kunde nodig. Wij (Esther en Hans) doen deze projecten dan ook altijd samen.
De kracht van Esther ligt op het vlak van begeleiding in het creeren van structuur en orde en het zoeken naar de inhoudsvolle diepgang. Haar enorme ervaring op het gebied van autismecoaching en het leiden van de zorgboerderij maakt dat zij feilloos doorheeft wat de behoeftes van een deelnemer zijn. Zij is dan ook degene die de doelen stelt en de plannen maakt. Wat zowel zij als Hans prima in de vingers hebben is het meeschakelen met de denkstappen van een hoogbegaafd kind.
Hans heeft door zijn commerciele verleden en onderwijskundige heden juist ook heel andere kwaliteiten. Hij ondersteunt de kinderen bij het werken aan schooltaken, ook wanneer dat heel moeizaam lijkt te gaan. Daarnaast is hij een buitenmens pur-sang. Wandelen, fietsen, buiten klussen met deelnemers en tegelijkertijd een goed gesprek voeren. Het traject om schooluitvallers weer terug naar school te helpen is een intensief traject waarbij we samenwerken met ouders, school, samenwerkingsverband en andere betrokken professionals. We hebben altijd 1 plek beschikbaar, neem gerust contact op om te kijken of deze plek nog vrij is.

Download HIER onze flyer.pdf