Welkom

Zorgboerderij De Marke is een kleinschalige zorgboerderij aan de rand van het rustige dorp Noord-Sleen, op ongeveer 8 kilometer van Emmen. Op onze zorgboerderij bieden we dagbesteding aan onze deelnemers. We werken hier vol passie en met aandacht voor iedereen, voor ieders wensen en mogelijkheden. We werken vanuit positiviteit, dat houdt in dat we altijd focussen op wat er wel kan en ons niet laten beperken door wat er niet kan.  

Doelgroep
Onze zorgboerderij biedt professionele, gespecialiseerde begeleiding aan volwassenen en ouderen met autisme. Onze medewerkers zijn gespecialiseerd in autisme, daarnaast bieden we maatwerk aan alle deelnemers. Met iedereen wordt een persoonlijk begeleidingsplan gemaakt waarin doelen gesteld worden, waar jij bij ons aan wilt werken. Voor de een is dat misschien het aangaan van sociale contacten, voor de ander is dat leren meedraaien in een structuur en voor weer een ander kan dat het leren aanvoelen en aangeven van grenzen zijn. Iedereen komt met een ander doel en zal daarin door ons begeleid worden. We ontvangen maximaal 5 mensen per dag, zodat we iedereen de aandacht en begeleiding kunnen bieden die nodig is.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in onze dagbesteding en vind je het leuk om een keer te komen kijken en kennis te komen maken? Dat kan , geheel vrijblijvend, op afspraak.

Bel of app dan naar 06-37273823 of stuur een mail naar info@zorgboerderijdemarke.nl

Kwaliteit en financiering

Keurmerk
De zorgboerderij verwacht in de loop van 2021 het landelijke kwaliteitskeurmerk van Landbouw & Zorg (FLZ) te behalen en lid te worden van BEZINN.

Financiering
Wij bieden zorg op basis van WMO (via PGB of ZIN) of WLZ.

Voor mensen met een diagnose autisme is het mogelijk om dagbesteding en/of begeleiding aan te vragen vanuit de WMO. U kunt hier een PGB voor aanvragen. Voor het aanvragen van begeleiding of dagbesteding is een indicatie nodig. De indicatie wordt gesteld door de WMO medewerker van uw gemeente. U kunt een afspraak maken met iemand van uw wijkteam om de aanvraag in gang te zetten.

Iedere gemeente werkt met eigen tarieven en daarbij passende regels. We hanteren de tarieven die door uw gemeente gehanteerd worden.

Wij kunnen u uiteraard helpen bij de aanvraag. Neem gerust contact met ons op.